Træning

træningTræning er mange ting og har mange navne.

Der kan både være tale om styrketræning, træning af stabilitet og muskeludholdenhed, balance og konditionstræning.

Der er dog forskel på effekten af den enkelte træningsform, men fælles for dem alle er, at det man træner bliver man bliver god til, og det man ikke træner bliver man ikke god til.

Træner man konditionstræning, f.eks. cykling,  bliver man ikke nødvendig vis stærk eller mere udholdende i nakken, og træner man styrketræning af nakken, får man ikke et højt kondital.

Målrettet træning

Træningen skal derfor være målrettet og specifik, dvs. at man forsøger at træne det sine “svage sider”, såfremt det skønnes at være den primære årsag.

Træning af de områder hvor musklerne ikke fungerer godt, vil derfor  være relevant for at bryde den onde cirkel.  Nogle gange skal andre steder i kroppen dog også trænes , idet de enkelte kropsområder kan påvirke hinanden indbyrdes. Det kan f.eks. være træning af  skulderen ved nakkeproblemer eller omvendt.

Det er i mange tilfælde dog relevant at komme rundt om flere forskellige træningsformer, da man især ved længerevarende smerter, som regel har problemer på flere områder.

Belastning ved træning

Ved træningen af den specifikke muskelfunktion skelnes mellem  træning under henholdsvis høj og lav belastning.

Træning under høj belastning er blandt andet traditionel styrketræning , eksplosiv træning, f.eks. hop, samt træning af høj grad af muskelaktivering. Denne træningsform aktiverer mange muskler, men primært de muskler som bevæger og kontrollerer under stor belastning.

Ved træning under lav belastning er hovedfokus på muskeludholdenheden , muskelkoordination samt samt kontrol af stillinger og bevægelser med en lav belastning.

For at have en god muskelfunktion skal man grundlæggende have en  god funktion både under høj og lav belastning, men afhængig af de fysiske krav der stilles i hverdagen, vil hovedfokus blive rettet mod at træne de funktioner, hvor man oplever problemerne.

Har man f.eks. besvær med de muskler, som trænes ved høj belastning, vil man typisk mærke sine gener ved f.eks. sportsaktiviteter, tunge løft m.m., og trænes der kun træning med lav belastning, vil dette sjældent være nok.

Kommer problemerne derimod fortrinsvis, når man sidder eller står over længere tid,  bør hovedfokus være på træning af muskeludholdenhed og med lave belastninger.

I genoptræningen vil det som regel være relevant at undersøge funktionen under både høj og lav belastning, men på Kolding Nakkeklinik startes der næsten altid regel med at teste funktionen under lave belastninger, idet problemer med den grundlæggende kontrol under lav belastning også kan være en årsag til smerter under aktiviteter med høj belastning.

Konditionstræning

Konditionstræning har vist sig at kunne påvirke smerter af længerevarende karakter, idet man ved træning af kredsløbet aktiverer smertehæmmende stoffer i kroppen.
Derudover har konditionstræning forebyggende effekt på smerter generelt i kroppen.

Uanset hvilken træningsform man benytter sig af, er det vigtigt at finde det rette træningsniveau.

Mange med smerter gennem længere tid har ofte dårlige erfaringer med træning,  hvilket kan skyldes, at træningen generelt har været doseret for højt.
Sænker man niveauet og træner på et lavere men mere grundlæggende niveau, kan man ofte bedre smerterne væsentligt eller endda helt fjerne dem.

Kolding Nakkeklinik arbejder derfor målrettet med vejledning i den rette dosering af din træning.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail