Smerter i kæben

Smerter i kæbenProblemer fra kæbeleddene kan give mange forskelligartede symptomer.

Først og fremmest kan det give smerter lokalt i muskler og led omkring kæberne. Der kan være besvær besvær med at åbne og lukke munden, klikken og knasen i kæberne, tyggebesvær og træthed i tyggemusklerne, ømhed i kraniet og tænder samt decideret hovedpine.

Andre symptomer kan være  tinnitus, nedsat hørelse eller  fornemmelse af klump i halsen.

Kæben er overset

Der kan være en tendens til at overse kæben som årsag til symptomer andre steder, f.eks. hovedpine. Dette skyldes dels , at der enten ikke altid er symptomer derfra, eller at symptomerne er så vage, at man ikke umiddelbart relaterer dem til de symptomer, der generer en mest.

Vurdering  og behandling af kæben bør derfor overvejes  ved smerter i områder, hvor man ikke ”finder noget”  fysisk man kan behandle, eller hvis behandling i dette område ikke har den fornødne effekt.

Det vil særlig være ved symptomer i ansigt, hovedpine, svælg og ved piskesmældsskader, og i visse tilfælde også smerter i nakken og skulder.

Behandling af smerter i kæben

Behandling af kæbeleddet vil oftest rette sig mod såvidt muligt at gøre kæbens funktion så normal som mulig. Dette kan man gøre ved at genetablere eller bedre kæbens bevægelighed og dæmpe smerter.
Behandlingsmetoderne kan være specifikke ledmobiliseringsteknikker af kæbeleddet,  udspænding af stramme muskler omkring kæben og specifikke øvelser.
Det vil ofte være nødvendigt også at arbejde med kropsholdningen, idet denne kan spille ind på kæberne. Behandling og træning af nakken kan også være relevant.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en vurdering af  tygge/bidefunktion ved en tandlæge, hvis det ikke har været foretaget forinden.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail