Piskesmæld

piskesmæld

Piskesmæld er resultatet af en skade,  som sker ved at der overføres energi til nakken, f.eks. ved en bilkollision eller andre uheld som f.eks. dykning.
Det kan resultere i skader på knogler, led eller muskler med en række symptomer, som varierer meget fra person til person.

De hyppigste symptomer er nakkesmerter og hovedpine og nogle gange også smerter i andre kropsområder. Andre hyppige symptomer er svimmelhed og balanceforstyrrelser, lyd-og lysfølsomhed samt problemer med hukommelse og koncentration.

Mange der kommer til skade udvikler vedvarende symptomer i en vis udstrækning.  Årsagen til dette er aktuelt uafklaret, og er en udfordring for mange behandlere.

Sker der fysiske skader ved piskesmæld?

Det er ikke præcist afdækket, hvilke skader der sker for den enkelte, idet man på  scanninger og røntgen overordnet ikke finder tydelige forskelle mellem mennesker med piskesmæld og raske mennesker.

Dog har obduktioner af mennesker med piskesmældsskader vist konkrete skader på strukturer i nakken, f.eks. discus og nakkeled. Vi ved bare ikke helt præcist, hvilke skader der sker for den enkelte, men det vurderes, at facetleddene i den øverste del af nakken i omkring 60 % af piskesmældsskader bidrager til smerterne i nakken.

Derudover har MR- scanninger også vist, at muskelsammensætningen af nakke og halsmuskler ændrer sig ved piskesmæld, idet dele af visse muskler i nakken omdannes til fedt ret tidligt efter, at  skaden er opstået.

Specifikke  muskeltests, som kan afdække nakkens muskelfunktion har vist, at muskelstyrken af alle musklerne omkring nakken ofte er nedsat ved mennesker, der har været udsat for et piskesmæld.
Derudover er muskelfunktionen i nakken særligt relateret til svimmelhed og balanceforstyrrelser.

Det er også påvist,  at stress, depression og angst samt  muligt post traumatisk stress syndrom har betydning for både udviklingen og vedligeholdelsen af vedvarende symptomer efter piskesmæld.

Ikke mange studier af piskesmæld

Der er ikke lavet mange studier af behandling af piskesmældsskader, og de få der er lavet viser generelt moderate effekter, så aktuelt findes ikke en mirakelkur, som helbreder alle piskesmældspatienter.
En af grundene kan være, at gruppen er meget uensartet med stor variation i symptomer fra person til person, hvorfor det er svært at finde en behandlingsmetode, der passer til alle.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan få det bedre,  selvom man har vedvarende gener efter piskesmæld.
Fysioterapi bestående af specifik optræning af nakkens muskler vejledning i fysisk aktivitet og håndtering af smerterne har nemlig vist moderat effekt på en en større gruppe menneker med vedvarende følger efter piskesmæld.

Ved behandling af akut piskesmæld-dvs. inden for 3 måneder- har information om , hvordan man skal forholde sig til skaden ofte en effekt, og kan bidrage til at færre får vedvarende gener.

Erfaring med piskesmæld

På Kolding Nakkeklinik bruges den gældende evidens med kombination af den behandling,  som jeg også benyttes til mennesker med kroniske smerter, kombineret med den specifikke nakketræning som bruges ved behandling af nakkesmerter, hovedpine og svimmelhed.

På mit andet arbejdssted på Smertecenter Middelfart er jeg netop gået i gang med kvalitetsudviklingsprojekt omkring piskesmæld,  hvor jeg over de næste par år har 25 patienter i et behandlingsforløb og skal registrere mulige effekter af denne form for behandling.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail