Nakkesmerter

nakkesmerterNakkesmerter er den tredje hyppigste årsag til sygemeldinger i Danmark.
Årsagerne til at man får smerter i nakken er ikke fuldt afdækkede, men den langt hyppigste risiko for at få det, er hvis man har haft det før.

Ca. 60 % af dem, som har haft smerter i nakken i løbet af et år, får det da også igen.

Når der kommer nakkesmerter ændrer muskelfunktionen sig i de områder, hvor smerterne sidder.
Det er blandt andet påvist ved MR-scanninger af nakken på mennesker med nakkesmerter.  På scanningerne kan man se,  at sammensætningen af musklerne i nakken, f.eks. i forholdet mellem muskel og fedtvæv ændrer sig.
Dette ses særlig tydeligt i forbindelse med piskesmæld.
Specifikke muskeltests har desuden afsløret forskelle i muskelfunktionen mellem mennesker uden nakkesmerter sammenlignet med mennesker med nakkesmerter, særligt de dybe muskler på forsiden af halsen.
Slidforandringer derimod hænger ikke nødvendigvis sammen med nakkesmerter, idet hyppigheden af nakkesmerter ikke stiger med alderen men topper omkring 40-50 års alderen.
Mange med smerter i nakken har også nedsat bevægelighed af nakken,  nedsat balance og dårligere kontrol af nakkens bevægelser.

Optræning kan have en god effekt på nakkesmerter

Der er evidens for, at specifik optræning af musklerne i nakke og skulder har effekt på smerter og funktion hos mennesker med vedvarende nakkesmerter.

På Kolding Nakkeklinik bruges disse træningsprincipper, og den seneste evidens på nakkeområdet følges løbende.

Derudover har jeg også erfaring for god effekt af  manuel terapi teknikker på både akutte og kroniske smerter i nakken. Disse behandlingsteknikker bruges ofte i kombination med træningen af nakken, hvilket kan øge effekten af træningen, da øvelserne ofte bliver lettere at lave, når man har behandlet.

Ved smerter i skulder, arm eller brystryg kan nakken i nogle tilfælde være den primære årsag til problemet, og man glemmer den ofte, hvis man er for fokuseret på at behandle i det område smerterne sidder.
Nakken bør derfor som udgangspunkt altid overvejes som mulig kilde til smerter i disse områder.
Dette kan som regel afdækkes ved en ledundersøgelse af nakken og nogle gange supplerende testning af nakkens muskelfunktion.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail