Manuel Terapi

Manuel terapi

Hvad er Manuel Terapi?

Manuelle teknikker er i princippet alle behandlingsteknikker, hvor hænderne bruges, men det bruges oftest om manipulations- eller mobiliseringsteknikker.

Ved manipulation ”overskrider” behandleren leddets fysiologiske bevægelse ved at udføre en hurtig bevægelse, og hvor der nogle gange høres et ”knæk”.

Der skelnes mellem teknikker med kort vægtstang( osteopatiske teknikker) og lang vægtstang , som primært er kiropraktiske teknikker.

Ved behandling med ledmobiliseringsteknikker bevæges et led i stedet i små rytmiske bevægelser hen imod dets yderstilling, men uden at den naturlige grænse overskrides. Det kan udføres på 2 måder,  enten ved at behandleren bevæger noget på den, der skal behandles , f.eks. ved at man drejer hovedet på en bestemt måde, eller trykker på en knogle omkring et led, f.eks. en  ryghvirvel.

Hvad er effekten af manuel terapi?

Manuel Terapi kan være en meget effektiv behandlingsform til flere typer lidelser, særligt ved smerter der kommer fra rygsøjlen.

Det kan være et rigtigt godt behandlingsredskab både ved smerter af under 3-6 måneders varighed og længerevarende smerter over 6 måneder. Som regel er effekten dog mindst ved de længerevarende smerter.
Behandlingsteknikkerne er også relevante, hvis man oplever stivhed og nedsat bevægelighed.

Hvilken teknik der benyttes afhænger af mange faktorer, idet effekten varierer fra person til person , og hvor på kroppen man behandler.

Uanset den bagvedliggende årsag  vurderer jeg altid, om den enkelte kan tænkes at profitere af manuel terapi, eller om det ikke er relevant, da det ved nogle tilstande kan være direkte uhensigtsmæssigt at bruge denne behandlingsform.

På Kolding Nakkeklinik benyttes både ledmobiliseringsteknikker og osteopatiske teknikker.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail