Kroniske Smerter

Kroniske smerter

Hvad er kroniske smerter?

Smerter der er opstået akut går som regel over af sig selv inden for 3 måneder.

Kroniske smerter-eller vedvarende/længerevarende  smerter, som det egentlig burde hedde, – defineres som smerter, der har varet mere end 6 måneder.

Smerterne vil ofte være konstante med en svingende intensitet, men kan også komme og gå.

Mange oplever mindre følsomhed for belastninger, og en smerte som er uforudsigelig og kan forværres, uden at man kan sige hvorfor.
Smerterne som startede et sted, f.eks. i ryggen, kan have spredt sig til andre dele af kroppen.

Mange med længerevarende smerter har været igennem et eller flere behandlingsforløb uden effekt,  og der bør derfor kigges kritisk på, om den hidtidige strategi har været optimal, eller om behandlingen skal ses i et andet lys.


Hvorfor får man kroniske smerter?

Resultatet af et forløb fra akut til vedvarende smerte er ofte en øget følsomhed (sensitivering) af nervesystemet med ændringer både i hjernen, rygmarven og et eller flere af de områder i den del af nervesystemet, som ligger uden for rygmarven.
Processen bagved er kompliceret og ikke fuldt afdækket, men  kan skyldes mange forskellige faktorer og være mere eller mindre udtalte fra person til person.

Hvis man har en sygdom, f.eks. en konstant betændelse i et led eller en anden struktur, kan dette vedligeholde følsomheden,  idet der hele tiden sendes vedvarende impulser op til hjernen om smerter.
Ved længere tids smerter vil man også få både dårligere fungerende muskler og kondition, hvilket i begge tilfælde
mindsker kroppens tolerance for belastninger, bidrager til smerteoplevelsen og øger betændelsesreaktionen.

Ydre faktorer, såsom brug af kroppen i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller for meget brug af kroppen for tidligt efter den akutte skade er opstået, kan også vedligeholde smerterne.

Der er stigende anerkendelse af, at psykologiske faktorer, herunder tanker og følelser,  har stor betydning for både udviklingen og vedligeholdelsen af vedvarende smerter.
For eksempel vil stress i alle dets afskygninger, det være sig bekymringer, frustration, angst m.m. øge produktionen af stresshormoner i blodet, hvilket øger følsomheden i nervesystemet og dermed smerteoplevelsen.

Kan man behandle kroniske smerter og hvordan?

Mange med kroniske smerter har forsøgt behandling af gennem kortere eller længere tid ofte med ingen eller kun lille effekt.  Nogle gange lykkes det at få smerterne helt væk, men de bliver ved med at komme tilbage.

Mulige årsager til dette kan være, at behandlingen ikke været rettet på den “rigtige” struktur.
Det kan f.eks. være hvis kun skulderen har været behandlet ved et skulderproblem, hvor strukturer i nakken med forbindelse til skulderen måske har vedligeholdt problemet.
Det kan også skyldes, at kroppen ikke var klar til behandlingen på det tidspunkt, den blev givet.
Det kan være at man af forskellige årsager måske var stresset, hvilket øgede smerteoplevelsen, mindskede den naturlige heling efter en skade og dermed gjorde en mindre modtagelig for behandling.

Nogle med kroniske smerter har givet op og tror ikke på, at det kan blive bedre.
Det er korrekt, at man ofte ikke kan fjerne smerterne helt , men i langt de fleste tilfælde kan man få det bedre med smerterne ved håndtering af et eller flere af de ovennævnte årsager.

På Kolding Nakkeklinik forsøges derfor, ud fra en grundig samtale og undersøgelse, at identificere  hvilke områder der med fordel kan arbejdes med for at bedre situationen og efterfølgende målrettet arbejde med dem.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail