Hvilken hovedpineform har jeg?

Da der findes flere hundrede forskellige hovedpineformer, vil jeg kun omtale de hovedpineformer, som forekommer hyppigst, som er spændingshovedpine, migræne og nakkehovedpine.

Da der er flere lighedspunkter i symptomerne mellem de tre typer, kan korrekt diagnosticering være besværlig og bliver yderligere kompliceret af, at man kan have flere hovedpineformer samtidig.

Forskelle og ligheder i symptomer

De typiske symptomer ved migræne er en pulserende eller dunkende hovedpine, som starter i den ene side af hovedet, nogle gange med sideskift og trækken ned til øjet.

Der er ofte kvalme eller opkast, følsomhed for lyde eller lys, og smerterne kommer i anfald på 4-72 timer.

Nakkehovedpinen sidder også i den ene side af hovedet fra den øverste del af nakken hen over hovedet og nogle gange ned til øjnene, men er mere trykkende, skærende eller stikkende, og starter oftest i nakken.

Der vil ofte være nakkesmerter og nedsat bevægelighed, når man kigger op eller drejer hovedet, og kan være ledsaget af kvalme og svimmelhed.

Spændingshovedpinen sidder som regel i begge sider af hovedet eller tindingerne, hen over panden og evt. som et stramt bånd om hovedet. Den føles pressende og strammende, og der er som regel ikke andre symptomer.

Migrænen vil typisk blive værre ved pulsøgende aktiviteter, såsom løb eller trappegang, mens nakkehovedpinen oftest forværres ved statiske belastninger eller bevægelser, som belaster nakken. Spændingshovedpinen vil oftest forværres ved stress eller uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Årsager

Årsagen til migrænen er formentlig irriterede kar og nerver i hjernen, mens smerterne ved nakkehovedpinen skyldes irriterede nakkeled, som ” refererer” smerter til hovedet via nervebaner i den øverste del af nakken.
En mulig årsag til spændingshovedpine er spændte/ømme muskler i nakke, som muligvis trigges på grund af oversensitivitet i hjernen.

Trods forskellene på de tre hovedpineformer er det langt fra altid, at man “passer præcist ned i en af kasserne”. Nogle gange vil det være en blanding, som mudrer billedet.

Undersøgelse og behandling

Heldigvis har man inden for de seneste år afdækket nogle fysiske tests og undersøgelser, som kan hjælpe til at skelne især nakkehovedpinen fra de to andre hovedpineformer.

Den primære behandling ved migræne er medicin, og den kan ikke behandles ved fysioterapi, men jeg kan vejlede i at håndtere stress og smerter mere hensigtsmæssigt, så smerterne lindres.

Nakkehovedpinen derimod reagerer ofte positivt på blandt andet specifik manuel behandling og træning af nakken samt vejledning i hensigtsmæssig holdning og arbejdsstillinger.

Spændingshovedpinen kan mindskes i styrke og hyppighed med en lidt “bredere” behandlingsstrategi med blandt andet behandling af muskler(f.eks. massage) og vejledning i stresshåndtering.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail