Hjernerystelse

hjernerystelseSymptomerne ved en hjernerystelse ligner meget de symptomer, som opstår ved en piskesmældsskade. Der er dog forskel på skadesmekanismerne.

Påvirkningen ved en hjernerystelse kommer i forbindelse med et slag mod kraniet, hvorimod den ved piskesmæld primært kommer omkring nakken.

Slaget mod hovedet behøver dog ikke være specielt voldsomt for, at også nakken påvirkes ved hjernerystelsen.

Påvirkningen er dog væsentlig mindre end ved piskesmæld, men det er vigtigt,  at nakken ikke overses i behandlingen, særligt hvis symptomerne fra hjenerystelsen varer ved.

Nakken og hjernerystelse

Nakkesmerterne efter en hjernerystelse er ofte mindre dominerende end de øvrige symptomer.

Er der opstået nakkesmerter i forbindelse med hjernerystelsen, bør nakken dog altid vurderes.

En fysisk undersøgelse vil derfor være meget lig en undersøgelse af en nakke eller ved piskesmæld, hvor det afdækkes om der er symptomer fra muskler eller led i nakken,  og hvordan muskelfunktionen omkring nakke og skulder er.

Behandlingen vil bestå af træning og behandling af muskler og led ud fra de symptomer, der generer en,  og det man finder i undersøgelsen.

Længerevarende hjernerystelse

Ved længerevarende gener efter hjernerystelse kan det stadig være relevant at behandle nakken, men det vil ofte være en god ide at kombinere det med principperne for behandling af kroniske smerter.

Mange med langvarige gener klager desuden over, at de har svært ved at være sammen med andre mennesker eller sidde ved en computer, hvilket ofte kan skyldes at hjernen overstimuleres på grund af øget følsomhed over for lys og lyde.

Det er dog muligt at få hjælp til at bedre dette gennem specifikke træningsprincipper. Disse principper benyttes på Kolding Nakkeklinik.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail