Discusprolaps

discusprolaps

Ved en discusprolaps i nakken opstår der en slags betændelse omkring en discusskive.

Nogle gange mærker man kun symptomer omkring discussen, men andre gange kan betændelsen påvirke det område, hvor nerven passerer ud fra rygmarven-kaldet nerverodskanalen – med f.eks. smerter i armene, som resultat.  

Smerterne kan være ledsaget af følesforstyrrelser og problemer med kraften i armen.

En forsnævring af nerverodskanalen som kan opstå ved udtalte slidforandringer i nakken kan give lignende symptomer, og man kan også have en discusprolaps uden at have symptomer overhovedet.

Undersøgelse

En fysisk undersøgelse af nakken,  kombineret med en undersøgelse af reflekser, følesans og muskelkraft i armen kan pege i retning af nerverodspåvirkning, men skal man være helt sikker,  er det nødvendigt at udføre en MR-scanning af nakken.

Discusprolaps truer sjældent førligheden

Overordnet kan siges, at discusprolaps som regel ikke er en førlighedstruende tilstand og at den er bedre end sit rygte.

Tilstanden går i mange tilfælde over af sig selv, men nogle gange er behandling, f.eks. fysioterapi, nødvendig og i andre tilfælde kan operation være den eneste løsning.

Ved akut opståede symptomer på nerverodssmerter( under 3 måneder) anbefaler sundhedsstyrelsen i de nationale kliniske retningslinjer fysioterapi som en del af anbefalingerne i behandlingen.

Kolding Nakkeklinik følger disse anbefalinger.

Smerterne kan være meget generende, og det kan være svært på forhånd at vurdere, om de går over af sig selv, men den fysiske undersøgelse kan dog give et fingerpeg om alvorligheden og dermed prognosen.

De nationale kliniske retningslinjer anbefaler også, at man får vejledning i,  hvordan man skal bruge kroppen når man har sådanne symptomer,  og der er også anbefalinger om både let, men specifik og målrettet optræning af nakkens muskelkontrol,  specifikke øvelser som arbejder med nakkens bevæglighed( McKenzie-øvelser), ledmobilisering og evt. manipulation af nakkens led.  

Nogle gange vil det ene være at fortrække, og andre gange kan det være nødvendigt at kombinere flere, eller helt andre behandlingsstrategier.

Kontakt mig for mere info

Send mig en mail